CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA ZAVI

Ngày 23, Tháng 04, Năm 2020

Zavi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng khi họ sử dụng các dịch vụ do chúng tôi (Zavi) cung cấp.

Chính sách này giải thích thông tin chúng tôi thu thập từ bạn liên quan đến dịch vụ, cách mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin như thế nào, vì mục đích gì, cũng như như một số tùy chọn để quản lý dữ liệu của bạn với Zavi.

Chính sách này có thể được cập nhật định kỳ do hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc các quy định áp dụng cho Zavi có thể thay đổi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với cách chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân như được mô tả ở đây, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo cập nhật trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập trang này thường xuyên để biết thông tin mới nhất về chính sách bảo mật của chúng tôi. Ngày có hiệu lực ở đầu chính sách này cho biết thời điểm chính sách được sửa đổi lần cuối.

Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào đã được ban hành của chính sách này, cấu thành sự đồng ý và chấp thuận hoàn toàn của bạn đối với chính sách đã được cập nhật đó.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Dịch vụ của Zavi

Chúng tôi có được dữ liệu khi bạn sử dụng Zavi nhằm mục đích cung cấp dịch vụ và tạo trải nghiệm tốt hơn cho bạn. Các loại dữ liệu chúng tôi có được khi bạn sử dụng Zavi bao gồm dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi cũng như dữ liệu mà hệ thống của chúng tôi thu thập từ bạn.

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Cụm từ "Thông tin cá nhân" trong chính sách bảo mật này có nghĩa là thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, hình ảnh) và bất kỳ thông tin nào khác mang tính nhận dạng cá nhân.

Nói chung, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ. Có một số dịch vụ chỉ được cung cấp cho người dùng khi họ đã thiết lập tài khoản với chúng tôi. Để đăng ký tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn đăng nhập vào ứng dụng Zavi hoặc sử dụng tài khoản Zalo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi một cách tự nguyện hoặc khi bạn tương tác với dịch vụ. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn với thông tin chúng tôi nhận được khi ngoại tuyến, chẳng hạn như khi bạn tương tác với nhóm dịch vụ người dùng của chúng tôi hoặc thông qua các nguồn của bên thứ ba.

Việc bạn sử dụng và/hoặc đăng ký tài khoản sẽ cấu thành sự chấp thuận của bạn đối với chính sách của chúng tôi và sự đồng ý hoàn toàn của bạn đối với phạm vi, mục đích của chúng tôi trong việc sử dụng, xử lý và thu thập thông tin cá nhân của bạn như được quy định tại chính sách này. Nếu bạn từ chối cung cấp thông tin cho chúng tôi theo quy định, bạn không thể sử dụng dịch vụ. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể truy cập, xem xét và sửa đổi thông tin cá nhân từ tài khoản của mình hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp ở bên dưới.

Thông tin trong phiên dịch vụ

Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ trong cuộc họp video, trò chuyện trực tiếp, thư thoại, ghi âm, ghi video, dịch vụ phát thanh thoại và các dịch vụ nhắn tin khác. Thông tin trong phiên như vậy được bảo vệ bằng cách sử dụng mã hóa đầu cuối và chỉ có thể truy cập được đối với những người bạn mời hoặc người mà bạn chọn để chia sẻ thông tin. Bạn sẽ có khả năng ghi lại, lưu trữ và truy cập thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn và chúng tôi sẽ không truy cập thông tin này trừ khi có yêu cầu cần thiết để hỗ trợ, chẩn đoán hoặc giải quyết các sự cố gây hạn chế hoặc phá vỡ dịch vụ, hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Xin lưu ý rằng mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp cho người dùng khác trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ đều có thể được thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ hoặc tiết lộ bởi những người dùng đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của những người dùng như vậy.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nhìn chung, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát hiện, điều tra và ngăn chặn hoạt động nghi ngờ gian lận, có hại hoặc bất hợp pháp. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý của mình, giải quyết tranh chấp với người dùng và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi nếu cần.

CHÍNH SÁCH TIẾT LỘ

Trong quá trình sử dụng Zavi

Khi bạn sử dụng Zavi, một số dữ liệu sẽ được tiết lộ cho những người tham gia khác và cho chủ cuộc họp. Chẳng hạn, khi bạn tham dự một cuộc họp, tên của bạn có thể xuất hiện trong danh sách người tham gia. Nếu bạn bật máy quay video, hình ảnh của bạn sẽ được hiển thị. Nếu bạn gửi một cuộc trò chuyện hoặc chia sẻ nội dung, những người khác có thể xem nội dung đó trong cuộc trò chuyện hoặc cuộc họp.

Nội dung người dùng, bảng điều khiển và báo cáo

Nội dung của người dùng, bao gồm thông tin được chia sẻ trong các cuộc họp, thông tin về người tham gia các cuộc họp và bất kỳ bản ghi nào của các cuộc họp, thuộc về người dùng của chúng tôi. Người dùng có thể sử dụng nội dung này, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân về người tham gia, cho mục đích riêng của họ.

Đối với lý do pháp lý

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu khi chúng tôi phản hồi quy trình pháp lý hợp lệ nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật, thủ tục tố tụng, lệnh, yêu cầu của tòa án, cơ quan nhà nước hoặc các thủ tục pháp lý khác. Zavi cũng có thể tiết lộ dữ liệu khi cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Zavi.

BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Zavi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý nhằm giúp bảo vệ chống lại sự mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi kết hợp các công nghệ, quy trình bảo mật tiêu chuẩn và các biện pháp kiểm soát để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Mặc dù có những nỗ lực, tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có công ty nào, kể cả Zavi có thể loại bỏ hoàn toàn tất cả mọi rủi ro hoặc đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin cá nhân của bạn, việc bạn nhập hoặc sử dụng trên các ứng dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm, hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc bảo mật thông tin về bạn bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi không đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Zavi.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong việc bảo vệ dữ liệu khi bạn truy cập Internet. Ví dụ: thay đổi mật khẩu thường xuyên, sử dụng kết hợp các chữ cái in hoa và chữ thường, số và ký hiệu khi tạo mật khẩu và đảm bảo bạn sử dụng trình duyệt an toàn.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến chính sách bảo mật của Zavi, vui lòng gửi email đến privacy@zavi.me .

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG,

Khu chế xuất Tân Thuận,

Phường Tân Thuận, Quận 7,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.