THỎA THUẬN VỀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Ngày 05, Tháng 05, Năm 2020

Chào mừng bạn đến với ZAVI®. Ứng dụng ZAVI® (“Ứng Dụng”) được sở hữu và vận hành bởi Zalo Group (“Công ty”, “chúng tôi”). Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ của ZAVI® (“Dịch Vụ”), vui lòng đọc kỹ các điều khoản của Thoả thuận về điều khoản sử dụng này (“Thoả thuận”). Thoả thuận này là một hợp đồng nhằm thiết lập các điều kiện pháp lý ràng buộc đối với việc sử dụng Dịch Vụ của bạn. Thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thoả thuận này và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Trường hợp bạn không đồng ý bất cứ nội dung nào của Thoả thuận này, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ.

1.ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG

a. Nguyên tắc. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ nguyên tắc hoặc nguyên tắc bổ sung nào áp dụng cho từng dịch vụ và tính năng cụ thể (“Nguyên tắc”). Tất cả những Nguyên tắc này sẽ được dẫn chiếu đến Thoả thuận.

b. Chính sách bảo mật. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật của chúng tôi (link) để biết chi tiết liên quan đến thông tin và dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng những thông tin, dữ liệu đó trong nội bộ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba. Chính sách bảo mật của chúng tôi được đính kèm Thoả thuận này.

c. Sửa đổi. Thoả thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Zalo Group vào bất kỳ thời điểm nào. Phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố trên Ứng Dụng và cho biết ngày sửa đổi mới nhất. Việc bạn tiếp tụng sử dụng Dịch Vụ hay Ứng Dụng sau khi những thay đổi của Thoả thuận này được đăng tải sẽ được xem như bạn đã chấp nhận những thay đổi này.

d. Người dùng phải từ 13 tuổi trở lên. Người dùng dưới 13 tuổi không được phép sử dụng Dịch Vụ.

2. TÀI KHOẢN CỦA BẠN

a. Thông tin tài khoản. Để sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản tuân thủ các quy định của Thoả thuận này, đồng thời tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã cung cấp. Do đó, nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin sai lệch đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

b. Số điện thoại. Khi bạn đăng ký, bạn phải cung cấp số điện thoại di động của mình để tạo tài khoản. Tài khoản của bạn được liên kết với số điện thoại di động bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký ("Số điện thoại tài khoản"). Nếu sau đó bạn thay đổi số điện thoại di động của mình, để duy trì tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động mới của bạn trong Ứng Dụng trước khi bạn thay đổi Số điện thoại tài khoản của bạn. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi trước khi bạn thay đổi Số điện thoại tài khoản của bạn, tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt theo Mục 2.e bên dưới.

c. Xác minh tài khoản. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được cung cấp mã xác minh vào Số điện thoại tài khoản của bạn và được yêu cầu nhập mã xác minh. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình. Nếu bạn từ bỏ hoặc thay đổi Số điện thoại tài khoản, việc xác minh sẽ không còn hoạt động và bạn sẽ không thể truy cập vào Tài khoản của mình. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của bạn không còn an toàn, bạn nên thông báo ngay cho chúng tôi. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất mà chúng tôi hoặc những người khác phải chịu do bất kỳ việc sử dụng trái phép xảy ra đối với tài khoản của bạn.

d. Cấm. Khi tạo tài khoản, bạn không được (a) cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai lệch nào cho chúng tôi; (b) sử dụng tên tài khoản là tên của người khác với ý định mạo danh người đó; (c) sử dụng tên tài khoản có liên quan đến quyền lợicủa người khác mà chưa được phép; hoặc (d) sử dụng tên tài khoản gây khó chịu, thô tục hoặc tục tĩu hoặc nói cách khác là không hợp lý. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu có bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sau đó được chứng minh là không chính xác, sai, gây hiểu lầm hoặc vi phạm Điều khoản của chúng tôi.

e. Chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý rằng chúng tôi cũng có thể chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi và bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấ dứt này. Khi tài khoản của bạn bị chấm dứt, bạn sẽ không còn truy cập được vào tài khoản. Mặc dù bạn không còn quyền truy cập vào tài khoản của mình, nhưng bạn đồng ý rằng nội dung mà bạn đã chia sẻ với những người dùng khác có thể tồn tại và xuất hiện trong Dịch vụ hoặc trong tài khoản của những Người dùng đó.

3. NỘI DUNG CỦA BẠN

a. Chung. Các Điều khoản này áp dụng cho video và nội dung khác do bạn và Người dùng khác chia sẻ (gọi chung là "Nội dung"). Bạn phải tự chịu trách nhiệm về Nội dung của mình và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc chia sẻ Nội dung của bạn thông qua Dịch vụ. Bằng cách gửi Nội dung cho Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng và phân phối Nội dung của bạn, tuân theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn giữ quyền đối với Nội dung của mình, tuân theo Thoả thuận này và Chính sách bảo mật của chúng tôi và chịu trách nhiệm bảo vệ các quyền đó. Khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt hoặc xóa tài khoản của bạn, bạn sẽ không còn có thể truy cập Nội dung của mình thông qua Dịch vụ. Hơn nữa, trong thời gian tài khoản của bạn đang hoạt động, chúng tôi không có nghĩa vụ duy trì Nội dung của bạn vĩnh viễn.

b. Chia sẻ và xóa nội dung. Khi bạn chia sẻ Nội dung thông qua Dịch vụ với những Người dùng khác, Nội dung được chia sẻ đó sẽ tồn tại trong tài khoản của những Người dùng khác ngay cả khi Tài khoản của bạn đã bị chấm dứt trừ khi bạn xóa vĩnh viễn Nội dung đó. Chỉ khi bạn xóa vĩnh viễn một video, nó sẽ bị xóa khỏi tài khoản của người khác và Dịch vụ. Để xóa vĩnh viễn một video trong Dịch vụ mà bạn đã gửi, hãy làm theo các hướng dẫn tại đây. Tuy nhiên, lưu ý rằng trong phạm vi Người dùng khác đã lưu hoặc chia sẻ Nội dung đó, Nội dung đó sẽ tiếp tục tồn tại và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc này.

c. Cấm. Khi gửi Nội dung hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý không (a) gửi tài liệu vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba; (b) cung cấp các thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc có thể gây tổn hại cho chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (c) cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của người khác khi chưa được phép; (d) đăng quảng cáo; hoặc () tải lên Nội dung có thể gây hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

d. Quyền giám sát, chỉnh sửa và xóa Nội dung của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát việc sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ Nội dung nào, nhưng chúng tôi có quyền giám sát, xóa, chỉnh sửa và xoá Nội dung hoặc tài khoản có chứa Nội dung cho mục đích vận hành Dịch vụ, để đảm bảo tuân thủ với các Điều khoản này, hoặc để tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc lệnh của tòa án, hoặc cơ quan nhà nước. Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, để xóa hoặc vô hiệu hoá quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung nào mà chúng tôi cho rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm các Điều khoản này hoặc xâm hại đến Dịch vụ.

4. QUYỀN SỞ HỮU

Chúng tôi và/hoặc nhà cung cấp của mình, giữ tất cả quyền sở hữu đối với Dịch vụ và các tên thương mại, nhãn hiệu, logo, tên miền liên quan đến Dịch Vụ. Trừ khi được chúng tôi ủy quyền rõ ràng, bạn không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào xâm hại đến quyền sở hữu của chúng tôi.

5. XỬ LÝ VI PHẠM

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thoả thuận này, chúng tôi có quyền ngay lập tức khoá tài khoản của bạn và/hoặc xoá bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đồng thời tuỳ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chúng tôi và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Do tính chất của Dịch vụ không thể hoàn toàn không có sai sót (bao gồm nhưng không giới hạn vào các lỗi liên quan đến tính ổn định, độ tin cậy, chính xác, toàn vẹn, hiệu quả hoặc sự phù hợp cho các mục đích nhất định, các khiếm khuyết, sai sót, lỗi liên quan đến bảo mật hoặc các vi phạm do người dùng gây ra), chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của Dịch vụ mà bạn sử dụng sẽ đáp ứng mong đợi của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hành vi sử dụng mà bạn không tuân thủ quy định tại Thoả thuận này hoặc quy định pháp luật.

7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Thoả thuận này, bao gồm toàn bộ thoả thuận giữa bạn và ZAVI liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận này vô hiệu, phần còn lại của Thoả thuận này vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Thoả thuận này có thể bị thay đổi bất kỳ lúc nào bởi ZAVI. ZAVI sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào của Thỏa thuận này. Trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi đăng các thay đổi, nếu bạn không đồng ý với các thay đổi này, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi của Thỏa thuận này.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến chính sách bảo mật của Zavi, vui lòng gửi email đến privacy@zavi.me .

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG,

Khu chế xuất Tân Thuận,

Phường Tân Thuận, Quận 7,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.