Zavi - Ứng dụng họp trực tuyến, đơn giản, dễ dàng và an toàn

công việc giao tiếp hiệu quả với nhân viên zalo
Công cụ giao tiếp hiệu quả
  • Họp trực tuyến sắc nét
  • Đăng nhập nhanh chóng với Zalo
  • Hỗ trợ hội nghị lên đến 100 người
Bảo mật tốt
  • Cuộc họp bảo mật 2 lớp
  • Xác định danh tính qua Zalo
  • Bảo mật thông tin cá nhân an toàn
bảo mật tốt zalo
ứng dụng nền tảng zalo
Ứng dụng đa nền tảng
  • Sẵn sàng trên PC: Window, MacOS
  • Sẵn sàng trên Mobile: IOS (iPhone/iPad), Android